تبلیغات
امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان - اسامی برندگان مسابقه دهه امامت و ولایت

امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نسبت

امتیاز

محل کار

1

اردشیر زارعی

همکار

20

ستاد

2

روح ا... مقصودی

همکار

"

الیگودرز

3

روح ا... مقصودی

همسر همکار

"

"

4

احمد سرلک

همسر همکار

"

"

5

مرتضی کائیدی

همکار

"

پلدختر

نوشته شده در تاریخ 1395/07/5 توسط محسن الوندی