تبلیغات
امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان - برپایی ایستگاه صلواتی پذیرایی از عزاداران در روز تاسوعای حسینی

امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان
 
بدینوسیله از زحمات همکاران امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان خرم آباد در برپایی ایستگاه صلواتی برای پذیرایی از عزاداران حسینی در روز تاسوعا در مقابل مصلی الغدیر خرم آباد سپاسگزاریم .نوشته شده در تاریخ 1395/07/22 توسط محسن الوندی