تبلیغات
امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان - اسامی برندگان مسابقه نهضت حسینی ویژه ایام محرم سال 95

امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نسبت

امتیاز

محل کار

1

بهروز امرایی

همسر ایشان

20

ستاد

2

بهروز امرایی

فرزند ایشان

20

ستاد

3

مهدیه نظری

همکار

20

ستاد

4

فتانه آزادی

همکار

20

ستاد

5

طاهره زرین جویی

همکار

19

ستاد

6

گلناز جواد زرین

همکار

18

الیگودرز

7

مرتضی کائیدی

همکار

17

پلدختر

نوشته شده در تاریخ 1395/08/13 توسط محسن الوندی