تبلیغات
امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان - تأثیر رأی من

امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان
 
اگر چه رنگ اثر انگشت رأی دادن من ممکن است با مقداری آب شسته شود ولی تأثیر آن بر قلب دشمنان اسلام و ایران تا ابد باقی خواهد ماند.
طبقه بندی: شورای امور فرهنگی و دینی، 
نوشته شده در تاریخ 1394/12/7 توسط محسن الوندی