تبلیغات
امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان - اسامی برندگان مسابقه نیمه شعبان

امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان
 
اسامی برندگان مسابقه نیمه شعبان

ردیف

نام و نام خانوادگی

نسبت

محل کار

1

ساجده دریکوند

همکار

ستاد

2

فتانه آزادی

همکار

ستاد

3

مهدیه نظری

همکار

ستاد

4

بهروز امرایی

همسر ایشان

ستاد

5

بهروز امرایی

فرزند ایشان

ستاد


نوشته شده در تاریخ 1395/03/5 توسط محسن الوندی