تبلیغات
امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان - جدول برنامه مسابقات امور فرهنگی و دینی در سال 1395

امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان
 
توضیح : انشاء الله سعی می شود دقیقاً مطابق برنامه پیش بینی شده عمل شود ( همانگونه که در مسابقات قبلی رعایت شده ) ولی اگر به دلایل احتمالی و پیش بینی نشده تأخیر در اجرای برنامه پیش آمد لطفاً صبوری نمایید.


طبقه بندی: شورای امور فرهنگی و دینی، 
نوشته شده در تاریخ 1395/03/27 توسط محسن الوندی