تبلیغات
امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان - کلید مسابقه ضیافت الهی ویژه ماه مبارک رمضان 95

امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان
 

سوال

گزینه صحیح

1

B

2

B

3

B

4

B

5

D

6

C

7

B

8

D

9

C

10

B

11

A

12

B

13

A

14

A

15

A

16

B

17

D

18

A

19

A

20

A

نوشته شده در تاریخ 1395/04/13 توسط محسن الوندی