تبلیغات
امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان - اسامی برندگان مسابقه مروارید صدف ویژه هفته عفاف و حجاب

امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نسبت

امتیاز

محل کار

1

مژگان بازگیر

فرزند ایشان

20

ستاد

2

شهرام عباسیان

همکار

20

ستاد

3

مهدیه نظری

فرزند ایشان

20

ستاد

4

بهروز امرایی

همسر ایشان

20

ستاد

5

ساجده دریکوند

خواهر ایشان

20

ستاد

نوشته شده در تاریخ 1395/04/30 توسط محسن الوندی