تبلیغات
امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان - بابت هر یک دقیقه کار در اداره چقدر حقوق می گیرید ؟

امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان
 
لطفاً بخوانید
هر یک از ما کارمندان در هر ماه تقریباً ده هزار دقیقه در محل کار حضور داریم بنابراین اگر حقوق دریافتی خود را بر عدد 10000 تقسیم کنیم میزان حقوقی را که بابت یک دقیقه دریافت می کنیم بدست خواهیم آورد
به نظر شما اگر حتی یک دقیقه از وقت کاری خودمان را صرف هر کاری غیر از کاری که به خاطر آن حقوق می گیریم نماییم آیا پول شبهه ناک و مشکوک وارد زندگی خود و خانواده مان نکرده ایم !
نوشته شده در تاریخ 1395/06/26 توسط محسن الوندی